Yhteenveto Iloluontosen toiminnasta liittyen henkilötietojen keräämiseen: Iloluontonen T:mi:n toiminta perustuu laajasti luontoon ja hevosiin liittyvään neuvontaan, kouluttamiseen ja kurssituksiin. Neuvonta voi olla maksullista tai maksutonta. Tavoitteena on tuottaa yleisölle hyödyllistä tietoa luonnontuotteista, hevosista ja ihmisen hyvinvoinnista. Hyödyllistä tietoa tarjotaan maksuttomasti (Iloluontonen T:mi:n omalla kustannuksella) blogissa, ilmaisissa video- tai livekoulutuksissa (webinaareissa), audiotallenteissa ja pdf-tiedostoissa, verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa ja sähköpostitse. Maksullista koulutusta tarjotaan palveluhinnaston mukaisissa palveluissa, erikseen sovituissa koulutustilaisuuksissa, selkeästi masullisiksi ilmoitetuilla verkkokursseilla sekä tilalla tai muualla järjestettävillä kursseilla.

Uutiskirjeen tilaajalle lähetetään tietoa uusimmista blogipäivityksistä, tulevista tapahtumista ja kursseista, sekä yrityksen tarjoamista palveluista, maksullisista ja maksuttomista. Henkilötietoja ei koskaan luovuteta ulkopuolisille. Mikäli kurssi tai koulutus järjestetään yhteistyössä toisen yrityksen tai tahon kanssa, ei tietoja luovuteta kurssin ulkopuolisille tahoille. Hyötytiedon ja myynnin suhde pyritään pitämään 80/20 eli 80 % ilmaista hyötytietoa ja 20 % maksullisten kurssien myyntiä. Myynnillä Iloluntonen T:mi rahoittaa toimintansa. Ketään ei pakoteta vastaanottamaan viestejä Iloluontoselta vaan markkinointia lähetetään vain uutiskirjeen tilanneille, jotka voivat peruuttaa tilauksensa helposti jokaisen tulleen viestin alaosassa olevasta linkistä milloin vain. Peruutus tulee välittömästi voimaan. Poiskirjautuneiden tiedot poistetaan rekisteristä.

 

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteriseloste on Henkilötietolain (523/1999) 10§ ja 24§ mukainen.

Iloluontosen sähköpostilistalle kirjautuessa luovutetaan sähköpostiosoite Iloluontonen T:mi:n käyttöön. Käytöstä vastaa Maiju Okkonen, joka lupaa käyttää sähköpostiosoitteita vain Iloluontosen asiakkaille hyödyllisen tiedon jakamiseen.

 

Yksityisyys ja tietosuoja

Iloluontosen asiakastiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille missään tilanteessa. Iloluontonen.fi -sivulla ei säilytetä kuluttajan pankkiyhteystietoja eikä luottokorttitietoja.

 

Rekisterinpitäjä

Iloluontonen T:mi (y-tunnus 2915093-4)

www.iloluontonen.fi

Maiju Okkonen, puh 040 744 17 92

Sähköposti: maiju@iloluontonen.fi

 

Rekisterin nimi

Iloluontonen T:mi:n sähköpostirekisteri,

asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuva rekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen ensisijaisena perusteena on Iloluontosen asiakkaan ja Iloluontonen T:mi:n välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.

Henkilötietoja voidaan käyttää asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitamiseen, toteuttamiseen, kehittämiseen ja seurantaan.

Asiakkaiden henkilötietoja käsitellessään Iloluontonen T:mi noudattaa henkilötietolakia, lakia yksityisyyden suojasta, tietoturvasta sekä muuta tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa.

 

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on listan jäsenille hyödyllisten asioiden tiedottaminen ja jäsenrekisterin ylläpitäminen. Rekisteriä käytetään myös asiakaskyselyihin ja tiedottamiseen, toiminnan kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Rekisterin tietoja ei missään tapauksessa luovuteta kolmansille osapuolille. Henkilön tai yrityksen tietojen johtuu lakiin perustuvasta rekisteröintivelvoitteesta.

 

Rekisteröityjen ryhmä

a) Henkilö on tilannut uutiskirjeen Iloluontoselta tai ilmaista koulutusaineistoa ja samalla uutiskirjeen

b) Henkilö on ilmoittautunut Iloluontosen organisoimalle kurssille

 

Rekisterin sisältämät tiedot

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

Nimi

Sähköpostiosoite

Puhelinnumero (vain fyysisille kursseille/palveluihin ilmoittautuneet)

 

Iloluontonen.fi -sivustolla kävijöiden tietoja keräävät palvelut Facebook ja Google.

 

Tietolähteet

Rekisteröity itse ja rekisteröidyn asiakkuuteen, palveluiden käyttöön, viestintään sekä asiointiin liittyvät tapahtumat.

 

Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta Iloluontonen T:mi:n ulkopuolelle, pois lukien toisen yrittäjän kanssa yhteistyössä järjestetyt kurssit, joilloin tietoja voi tarvittaessa, asiakkaan edun näin toteutuessa luovuttaa toiselle kurssinjärjestäjälle. Tietoja ei luovuteta Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

Tietojen säilytys

Tietoja säilytetään vain sen ajan, kun se on asianmukaista, eikä henkilötietoja säilytetä pidempään kuin on tarpeen tai kunnes uutiskirjeen tilaaja peruu tilauksensa. Asiakas voi myös itse pyytää tietojensa poistoa.

 

Rekisterin suojaus

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Iloluontonen T:mi:n sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee salasasuojatulla palvelimella.

Iloluontonen T:mi on laatinut tietosuojaperiaatteet, jonka mukaisia henkilötietosuojauksen hyviä käytäntöjä se noudattaa.

Manuaalinen aineisto: Tietoja säilytetään rekisterinpitäjän lukituissa toimistotiloissa.

Sähköinen aineisto: Rekisteriin on käyttöoikeus vain rekisterinpitäjällä. Hänet tunnistetaan käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

 

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on talletettu. Tarkastuspyynnöt osoitetaan Maiju Okkoselle, yhteystiedot yllä.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Iloluontonen T:mi oikaisee, poistaa tai täydentää asiakasrekisterissään olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn asiakkaan vaatimuksesta. Asiakas voi tehdä mahdollisen korjauspyyntönsä kirjallisesti postittamalla omakätisesti allekirjoitetun yksilöidyn korjauspyynnön Iloluontonen T:mi:n asiakasrekisterin yhteyshenkilölle, Iloluontonen T:mi:n osoitteseen. Tiedonkorjaamispyynnöt osoitetaan Maiju Okkoselle, ks. yhteystiedot yllä.