Iloluontonen on saanut Laatutonni Q1000– ja Green start -sertifikaatit käyttöönsä 10.12.2018. Tämä tarkoittaa sitä, että olen laatinut yrityksen koko toiminnan kattavan Laatukäsikirjan ja sitoudun sitä vuosittain päivittämään, sekä keräämään asiakkailtamme palautetta järjestelmällisesti.

 

Mikä Laatutonni Q1000?

Laatutonni on laadunkehittämisohjelma matkailualan yrityksille.

”Matkailualalle räätälöity ja kansainvälisiin laatupalkintokriteereihin pohjautuvasta Perho PROn Laatutonni Q1000 -laadunkehittämisohjelma ja siitä myönnettävä Laatutonni-diplomi luovat matkailualan yritykselle uskottavuutta myös kansainvälisillä markkinoilla.

Me suomalaiset pidämme itsestäänselvyytenä suomalaisen tuotteen ja palvelun korkeaa laatua. Pelkkä tuntuma ei kuitenkaan riitä kansainvälisillä markkinoilla.

Erinomaisen laatutason saavuttamiseksi tarvitaan henkilökunnan käyttöön sopivia laatutyökaluja ja yhteisiä tapoja tehdä asioita sekä taitoa kuunnella asiakasta.
Erilaiset tunnustukset ja diplomit ovat yksi tapa osoittaa, että toiminta vastaa annettuja asiakaslupauksia. ”

PerhoPRO

 

Meillä Iloluontosessa tämä tarkoittaa sitä, että laatukäsikirjassa on määritelty tarkasti yrityksen liikeidea, toiminta-ajatus, strategiset tavoitteet, arvot, vastuualueet ja varahenkilöt. Laadun kehittämistä mietitään ja suunnitellaan asiakasnäkökulmasta, henkilöstönäkökulmasta, liiketalouden ohjauksen näkökulmasta ja prosessinäkökulmista. Hyvin monelta kantilta siis!

On määritelty hevostoiminnan, hyvinvointipalvelujen sekä luontopalveluiden kehittämistavoitteet sekä asiakkaan polut, kartoitettu kohderyhmät ja heidän tarpeensa sekä suunniteltu asiakastyytyväisyyden seuranta.

Myös yrittäjän hyvinvointiin ja osaamiseen on kiinnitetty huomiota ja tehty suunnitelmat näiden ylläpitämiseen ja kehittämiseen.

Vastuullinen liiketoiminta on merkittävä osa Laatutonni Q1000 -sertifikaattia. Iloluontoselle on laadittu TuKesin ohjeella ajantasainen turvallisuusasiakirja, joka sisältää mm. riskianalyysit jokaisesta palvelusta sekä pelastussuunnitelmat.

Ympäristövastuut on määritelty Iloluontosen omaan Green Start -suunnitelmaan.

 

Mikä Green Start?

Laatutonnivalmennukseen kuuluu matkailuyrityksen vastuullisuuteen ohjaava Green Start osuus, jolla on oma logo. Nykyaikainen yritys osoittaa vastuullisuutensa kestävän kehityksen osa-alueilla. Taloudellinen, ekologinen ja sosiokulttuurinen kestävyys yhdistettynä eettiseen ja turvalliseen toimintaan, tuovat pohjan menestyvälle yritystoiminnalle.

 

 

Miten se näkyy toiminnassa?

 

Paikallisuus hankinnoissa

Pyrin aina käyttämään ensisijaisesti paikallisten toimijoiden ja yrittäjien palveluita kun minun tarvitsee hankkia yritykselleni jotakin. Esimerkiksi hevosten heinät ja kuivikkeet tulevat lähiviljelijöiltä, teetän esimerkiksi painotuotteet Iisalmessa (n. 40 km suuntaansa) luontoystävällisiä värejä ja papereita käyttävässä Eco-Print:ssä jne. Näin edistän mahdollisuuksien mukaan paikallisväestön työllistymistä. Pyrin aina etsimään lähimmät vaihtoehdot ja tarvittaessa vaihdan toimittajaa,mikäli lähempää löytyy vastaava tuote/palvelu.

Paikalliskulttuurin arvostaminen

Yläsavolainen kulttuuri on vahvasti läsnä alueella jossa asumme. Tilamme on historiallinen kantatila ja lähimetsät ja pellot pursuavat kulttuurihistoriaa, perimätiedossa kulkevia tarinoita ja historiallisia hahmoja. Hyödynnän näitä, luontoa kunnioittaen, myös ohjelma- ja elämyspalveluissani jotta myös jälkipolville jäisi tarinat ja historia mieleen.

Pyrin edistämään paikallisten tuotteiden/palveluiden myyntiä ja käyttöä kertomalla niistä, ottamalla myyntiin omiin valikoimiin ja mahdollisuuksien ja tarpeiden mukaan myös suoraan omissa palveluissani.

Siivous, tekstiilihuolto, kiinteistön huolto

Suosin aina ensisijaisesti ympäristömerkittyjä pesu- ja puhdistusaineita sekä pyykkietikkaa. Vältän ympäristölle vaaralliseksi luokiteltuja kemikaaleja ja aineita aina kun on olemassa haitattomampi vaihtoehto.  Olen vaihtanut jo hoitolani tekstiilihuollossa käytetyt pesuaineet kokonaan eko-pesuaineiksi ja niissäkin pyrin suosimaan kotimaisia. Siirrymme koko taloudessa eko-pesuaineisiin vuoden 2019 loppuun mennessä ja pyrimme välttämään myös muovipullojen kertymistä suosimalla kotimaisia ja lähellä tuotettuja palasaippuoita ja -shampoita.

Kiinteistöjen ja tilojen hyvät huoltoperiaatteet on määritelty ja niitä noudatetaan. Korjaamme ja kunnostamme jatkossakin tilan vanhoja rakennuksia yrityksen käyttöön ja vältämme uudisrakennusta. Pienemmissä uudiskohteissa hyödynnämme kierrätysmateriaaleja. Yleinen siisteys on koko perheen ja tallissa myös asiakkaiden vastuulla. Talliin tulee ohjelaput asiakkaille helmikuuhun 2019 mennessä.

Vastuu ympäröivästä luonnosta

Yritys elää luonnosta, joten luonnon, maiseman, eläinten ja kasvien kunnioittaminen ja niiden säilyttäminen alkuperäisessä tilassaan on itsestäänselvyys. Luontomatkailu on kehittyvä osa yrityksen toimintaa ja sen suunnittelua ja tuotteistamista tukee Kestävän luontomatkailun kriteerit (Metsähallitus). Ohjelmapalveluihin sisältyy aina kerrontaa alueen perinnemaisemista ja kasvillisuudesta. Varsinkin luonnontuoteneuvojana opastan villiyrttien vastuullista keruuta ja käyttöä ravinnossa sekä kosmetiikassa.

Pyrin ostamaan aina laadukasta ja kestävää, korjaan tai korjautan myös tarvikkeita ennemmin kuin ostan uutta.

Sisustuksessa, somistuksessa, asiakaslahjoissa ja markkinointimateriaaleissa käytän mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittavia materiaaleja ja suosin ympäristömerkittyjä tuotteita, mieluiten itse valmistamiani luonnontuotteita.